Lucera, 17 Luglio 2024

Le bugie fanno andare avanti il mondo. Nota e Poesia di Pasquale Zolla


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bugie fanno andare avanti il mondo
Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio: recita un antico detto! Ma l’uomo, bugiardo per natura, non impara mai dagli errori anzi ne fa in continuazione. In politica, ad esempio, si è sommersi  da promesse che volano via senza lasciare tracce. Ma noi continuiamo imperterriti a crederle, per poi criticare i rappresentanti eletti perché pensano solo ai loro portafogli.
Abbiamo fatto della bugia l’elemento primario della nostra vita. Cosa che ci porta ad un altro antico detto: Bontà di vita e onestà di bocca, assai vale e poco costa.
 
 
 

 

Vune ne mètte ò’ munne cinde
 
L’òme se deverzefekéje d’ò riste
 
d’a nature sòpattutte pe ‘na undòse
 
jelatìne de buscìje ka u atturcighjene
 
è u prutèggene. ‘Na buscìje appure
 
urdenarje pòde kumbrumètte ‘a feduce
 
k’avime nd’i kumbrònde d’u pròsseme.
 
Ka sìje nd’u cèndre d’a famighje, nd’u amòre
 
ò nd’a ‘mmecizje, ‘na buscìje pòde ròmbe
 
unjune è mbònde nu sinze de sfeduce
 
ka ce purtarrà, sènza skambe, a kréde
 
 sèmbe méne è paròle de l’avete.
 
Ma kume nda ògnèkkòse brutte ce stà
 
‘na lezjòne da mbarà, pure i buscìje
 
u fanne: Nenn’abbesugne arrumanè
 
attakate à lóre, ma i lassà jì akkussì
 
da ghèsse ngrade de arrekanòsce
 
i future perzòne busciarde. Ma nesciune
 
u face pekkè ‘a vite avete nenn’éje
 
ka nu paravise de buscìje ka se dicene
 
p’annasckònne veretà. ‘A sarvèzze ce
 
véne, appèrò, d’a sperjènze de vite
 
kunzeguite ka ce face tuttekuande
 
nu pòke puvéte pekkè ce face
 
addevendà jukulire de paròle
 
ka vènene d’ò kòre. è allòre:
 
èvvive i buscìje ka ce raggerèjene
 
è ce ‘lludèjene alemendanne faveze
 
prumèsse è sònne akkussì fekònne
 
ka vune ne mètte ò munne cinde
 
p’i fà assemeghjà alluvére è pe dà
 
semeghjanze de kumbattèzze a’ arje.
 
 
 
 
 
 
Facebook
WhatsApp
Email